Richard John Seymour made an unusual trip to Yiwu in the province of Zhejiang, South...

22